Jak je to v Česku s řidičskými průkazy na elektrické motocykly a skútry?

Na českém trhu je k dispozici široká škála elektrických motocyklů a skútrů. Najdete zde modely pro všechny potřeby a rozpočty, od malých městských skútrů až po výkonné cestovní motocykly. V Česku platí pro řidičské průkazy na elektrické motocykly, skútry a mopedy stejná pravidla jako pro řidičské průkazy na spalovací motory. Rozhodujícím faktorem je tedy výkon stroje a věk řidiče.

Elektrické mopedy

Elektrické mopedy jsou v České republice považovány za jízdní kola, protože místo stupaček mají šlapací pedály, a proto pro jejich řízení není potřeba řidičský průkaz. Jsou však omezeny výkonem do 250 W a maximální rychlostí do 25 km/h.

Elektrické skútry a motocykly

Elektrické skútry a motocykly jsou v České republice považovány za motorová vozidla, a proto pro jejich řízení je potřeba řidičský průkaz. Typ řidičského průkazu závisí na výkonu a maximální rychlosti vozidla.

Skupina AM

Dosáhne-li žadatel 15 let a stane-li se držitelem řidičského průkazu na motorku skupiny AM, může na pozemních komunikacích řídit elektrickou motorku či tříkolku s výkonem do 4 kW. Do této kategorie ovšem spadají i vozidla, jejichž konstrukční rychlost nepřesahuje 45 km/h. Patří sem také spalovací motorky s objemem motoru do 50 cm3, čtyřkolky do hmotnosti 350 kg v nenaloženém stavu a tzv. mopedauta. Pro řidičský průkaz na motorku nebo jiné vozidlo těchto parametrů však mezi 15. a 18. rokem života budete potřebovat souhlas zákonného zástupce.

Vlastníte-li řidičské oprávnění skupiny A1, A2, A, B, C nebo D, není nutné si řidičák na motorku skupiny AM zařizovat zvlášť, neboť toto oprávnění získáváte automaticky.

Skupina A1

V 16 letech lze složit zkoušky na skupinu A1. Tato kategorie zahrnuje elektrické motorky o výkonu nejvýše 11 kW a maximální rychlostí do 100 km/h, lehké motocykly s objemem motoru do 125 cm3. Důležitým aspektem je také maximální poměr výkonu a hmotnosti do 0,1 kW/kg. Spadají sem také motocykly stejných parametrů s postranním vozíkem, tříkolky o výkonu do 15 kW a ostatní vozidla do 400 kg v nenaloženém stavu.

Skupina A2

Po dosažení 18 let lze získat řidičský průkaz na motorku skupiny A2, do které patří motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem do 35 kW, rychlostí do 130 km/h a poměrem výkonu a hmotnosti maximálně 0,2 kW/kg. Současně platí, že motocykl nebyl upraven ze stroje s více než dvojnásobným výkonem.

Skupina A

Pro řízení motocyklů, které nejsou omezeny výkonem nebo poměrem výkon/hmotnost, je určen řidičský průkaz na motorku skupiny A. Můžete ho získat po dosažení 24 let, nebo jste-li držitelem oprávnění skupiny A2 nejméně 2 roky. Do této kategorie jsou zahrnuty také tříkolky s výkonem nad 15 kW a čtyřkolky do 15 kW a hmotností do 400 kg v nenaloženém stavu.

Věkové limity

Věkové limity pro získání řidičského průkazu na elektrický motocykl nebo skútr jsou následující:

  • Skupina AM - 15 let
  • Skupina A1 - 16 let
  • Skupina A2 - 18 let
  • Skupina A - 24 let (nebo 20 let a dva roky řidičského oprávnění pro skupinu A2)

Shrnutí

Na jaké typy elektrických motocyklů a skútrů potřebuji řidičák?

  • Elektrické mopedy (s výkonem do 250 W a maximální rychlostí do 25 km/h) nepotřebují řidičský průkaz.
  • Elektrické skútry a motocykly (s výkonem nad 250 W a maximální rychlostí nad 25 km/h) potřebují řidičský průkaz.

Jaké skupiny řidičských průkazů se vztahují na elektrické motocykly a skútry?

  • Skupina AM opravňuje k řízení malých mopedů s výkonem do 4 kW a rychlostí do 45 km/h.
  • Skupina A1 opravňuje k řízení lehkých motocyklů s výkonem do 11 kW a rychlostí do 100 km/h.
  • Skupina A2 opravňuje k řízení motocyklů s výkonem do 35 kW a rychlostí do 130 km/h.
  • Skupina A opravňuje k řízení všech motocyklů bez omezení výkonu a rychlosti.

Pokud chcete řídit elektrický motocykl nebo skútr, je důležité se předem informovat o tom, jakou skupinu řidičského průkazu potřebujete. Řidičský průkaz je pro řízení elektrického motocyklu nebo skútru povinný, pokud má vozidlo výkon nad 250 W a maximální rychlost nad 25 km/h.